Новини и статии

всичко ново и интересно от света на обученията

Онлайн съвети за тренери: Чеклиста за тренери, с която да активират участниците в курсовете си. Установете вашия Нетикет (Етикет в Интернет)!

За онлайн обучението се прилагат същите правила за поведение, както и за обучението на живо. Затова се уверете, че участниците се отнасят с уважение един към друг. Също така уточнете как да се се обръщат един към друг- на Ти или на Вие.

 Използвайте правилно обучителните онлайн системи!

Мнозина вече са се потопили в света на различни обучителни медии. Какво обаче трябва да имате предвид: Направете ясна покана - с линк, технически изисквания, теми, продължителност, какво се случва при извънредна ситуация.

Всеки онлайн курс започва с поздрав и техническа проверка. Какво може да се използва за активиране: първоначално проучване, на което може да се отговори в чата.

Предварително предизвикайте своите участници!

Препоръчително е да помолите участниците известно време преди обучението да изпратят един до три въпроса по темата от курса по имейл  на обучителя. Групирайте въпросите, оценете ги по важност и ги адресирайте в началото на семинара.

Изяснете също лични желания, нужди и цели на семинара: напр. Специално съдържание; Допълнителни теми, по-малко важни, мотивация за участие и организационни въпроси като часове, документация, документи и т.н.

Експертен метод за чат

Участниците (индивидуално или в екип от по двама) търсят свободно определяем „експерт“ по темата на семинара от тяхната среда. Разговаряте с него по темата и представяте резултата на всички останали участници в следващата онлайн среща. Алтернативно, на един или два „задължителни въпроса“ могат да отговорят всички експерти.

Работа заедно

  •     Съвместна работа по даден документ (попълнете празнината, каталог с въпроси, дипломна работа, кръстословица и др.
  •     Изследвайте заедно в Интернет и документирайте констатациит
  •     Разработване и представяне на рима като обобщение на деня или семинара (напр. Рими всичко в едно, с дадени думи и т.н.)   

Създайте заедно различни сценарии (напр. За проблем, след приключване на семинара и т.н.)

 

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

  • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

  • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.