Емоционална интелигентност- управление на отношенията

Управлявайте взаимоотношенията успешно с емоционална интелигентност!
Начин на провеждане: Присъствен
Продължителност: 1 ден
Дати на провеждане: 07. 03. 2024
от 10. 00- 17.00ч.
Цена за участие:180,00 лв
Описание

През последните години се наблюдава широко разпространение на програми за обучение по Емоционална Интелигентност, разработени от обучители, които стъпват главно върху популярна психология или собствен опит.

Интересът към темата идва от факта, че ефективното усвояване на умения и техники, способстващи за разбирането и управлението на емоционалното състояние, водят незабавно до измеримо по-високи произвдотелност и постижения както на индивидуално, така и на организационно ниво.

Оптимизирането на междуличностните отношения е ключов компонент за протичането на успешни бизнес процеси и максимална ефективност на екипите.

За да се гарантира високо качество и успеваемост на настоящия тренинг, дизайнът на програмата се основава на някои от най-актуалните изследвания и тествани научни модели в областта. Тренингът разглежда елементи от жизнено значение за оптимизирането на процесите на личностно, екипно и организационно ниво - процеси по взимане на решения, комуникационни, както и когнитивни.

Методите на обучение са интерактивни и в допълнение към презентациите включват индивидуални и групови упражнения, дискусии, енерджайзъри, инструменти за самооценка и други активности.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • За всички, които водят екип, компания или себе си и смятат, че развитието е постоянен процес.
 • За всички, които искат чрез прилагане на техники да:
  • оптимизират представянето и резултатите си
  • да подобрят способностите си за управление на фокуса
  • да управляват по-ефективно енергията си
  • да развиват практически умения за разбиране и управление на емоционал- ното състояние като ключов аспект в лидерството
   • да създадат още по-положителен и продуктивен емоционален кли- мат в екипа си
   • да оптимизират комуникацията с екипа си отвъд повърхността- на същностно ниво
   • да отключат и впрегнат творческия си потенциал.
  • За всички, които интензивно общу- ват с хора, както в работната среда, така и извън нея
  • Особено подходящ за всички, които имат отговорността да вдъхновяват, мотивират и ръководят хора

СЪДЪРЖАНИЕ

Сесия 1
 • Какво е емоционална интелигентност (ЕИ) и защо е толкова важна за компанията и кариерното ни развитие
 • Съпоставяне на различните модели и дефиниции за ЕИ и тяхното приложение - идентифициране на най- често срещаните заблуди за ЕИ
 • Физиологични основи на ЕИ - какво се случва в тялото и мозъка ни? – научен подход
 • Техники за овладяване на емоциите, преди да излязат извън контрол
Сесия 2
Сесия 3
Сесия 4

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ден

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Тренинг център на WIFI България

 

Image

Александър Балабанов

Корпоративен треньор, автор, лектор и водещ на събития както в България, така и в цяла Европа. Специализирал е в международни програми за обучители и бизнес треньори в Унгария, Кипър, Румъния, Великобритания и Португалия, както и ежегодни международни проекти и форуми.

В работата си следва интердисциплинарен подход, който разглежда най-актуалните достижения както в бизнес практиката, така и в научния свят.

Тренинг моделът, който прилага е интерактивен и се изгражда върху въвличането и ангажирането на аудиторията в процеса, за разлика от инертното консумиране на информация. Така посредством „учене чрез преживяване“ участниците се превръщат в активен и динамичен елемент от процеса, а не просто пасивен зрител. Този подход гарантира дълготрайни и устойчиви резултати, като създава и една стимулираща и приятна учебна среда.

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.