Курсове

разгледайте нашия каталог с курсове, които предлагаме

Обучение за служители на застрахователни брокери

Обучението се предоставя от ВИФИ България, регистрирана в Комисията за финансов надзор под номер № 1018-ПО от 12.09.2019г.
Обучението се провежда изцяло в онлайн формат.

Начин на провеждане: Онлайн, дигитално самообучение
Продължителност: 20 уч.часа
Цена за участие:120,00 лв
Описание

Участниците получават знания както за действащото у нас законодателство, касаещо разпространението на застрахователни продукти, така и директивите и регламентите на Европейския съюз, от които произтичат единните изисквания за обучение. Обучението е насочено към придобиване на умения, необходими в дейността на служители на застрахователни брокери.

Обучението включва редица практически примери и обяснения от дейността на застрахователните брокери.

Обучаемите придобиват познания за това как да предлагат застрахователните продукти според техните специфики от Общо Застраховане, Животозастраховане и Застраховане на инвестиционни продукти, как да обясняват по разбираем начин тяхната същност, как да процедират след като ползвателят на застрахователни услуги е направил своя избор, какви действия ще трябва да извършат след като се е стигнало до избор на застраховката, какви документи, въпроси, изисквания са длъжни да поставят пред ползвателите на застрахователни услуги. Обучението разглежда различни примери от практическата дейност на застрахователни брокери, както и възможността за анализ на потребностите на потребителите на застрахователни продукти, според техните предпочитания. Участниците придобиват умения и за анализ на отношенията между застрахователен брокер и клиент.

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Обучение насочено към Приложение 3, раздел 1, 2 и 3 от Кодекса за Застраховане, свързано с минималните изисквания за професионални знания и умения на застрахователни брокери, което е регистрирано от ВИФИ България в Комисия по Финансов надзор, според реда на Наредба 28, гл. 4
 • Обучение, което включва детайлно разработена програма, конспект, процедурни правила за оценяване
 • Обучение, което е насочено към служители на застрахователен брокер и следва принципите на максимално достъпно, разбираемо и кратко като продължителност обучение
 • Обучение, в което са включени редица примери от практиката, с цел онагледяване на конкретни казуси и тяхното решение, така че участниците да могат да усвояват и разбират по-пълноценно съдържанието
 • Обучение, което е разработено според принципите на дългосрочно и устойчиво обучение, което е дигитализирано и достъпно през платформа за електронно обучение на ВИФИ България
 • Обучение, което следва развитието на Законови и Нормативни промени по темата

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата на обучение от 20 учебни часа е разпределена и по следните ключови теми, на базата на които участниците преминават и заключителен тест, за да получат Удостоверение за преминато обучение признато от КФН (ВИФИ България, регистрирана в Комисията за финансов надзор под номер № 1018-ПО от 12.09.2019г. като обучаваща организация за провеждане на професионално обучение по чл. 304, ал. 5 от КЗ):

Тема 1

Условия на предлаганите продукти по имуществено застраховане, включително допълнителните рискове, ако те са покрити от тези продукти

 1. Какво е имуществена застраховка?
 2. Кой може да сключва имуществени застраховки?
 3. Общите положения, валидни за всички продукти по имуществените застраховки
 4. Видове имуществени застраховки
 5. Форма на застрахователния договор. Общи застрахователни условия
 6. Задължение за информиране на потребителя на застрахователни продукти
 7. Що е застрахователна премия и как тя се определя и плаща при имуществените застраховки?
 8. Застрахователен риск и събитие при имущественото застраховане
 9. Задължения на застраховащия преди и след настъпване на застрахователното събитие
 10. Надзастраховане
 11. Подзастраховане
 12. Съзастраховане
 13. Ретрозастраховане
 14. Погасителна давност
 15. Застрахователно обезщетение, падеж и плащане
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

ИЗПИТ И СЕРТИФИКАТ

Изпитът за придобиване на сертификат се провежда под формата на тест от ВИФИ България в дигиталната платформа на ВИФИ България.

Тестът съдържа 30 въпроса, насочени към всички теми от програмата за обучение.

Сертификатът се издава поименно от ВИФИ България и се предоставя на всеки участник в обучението.

Изпитът изисква предварителна регистрация от участника, който иска да се сертифицира.

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.