Направи запитване

Обучение за служители на застрахователни брокери

insurance46
Обучението е с обща продължителност от 20 уч. часа, в които обучаваните се запознават с основни понятия и термини и с основни изисквания на законите, които касаят тяхната дейност съобразно трите раздела на Приложение 3.