Курсове

разгледайте нашия каталог с курсове, които предлагаме

Обучение за Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Дигитално обучение!


Начин на провеждане: Дигитално самообучение


Цена за участие:120,00 лв
Описание

Участниците получават практически и непосредствено приложими познания за Задълженията на работодателите в България съгласно „Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“- ЗЗЛПСПОИН.

С приемането на ЗЗЛПСПОИН се въвеждат редица изисквания на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото, известна също като Whistleblower Directive. Целта на закона е да се осигури защита на онези лица, които подават сигнали за нередности.

Законът е задължителен за прилагане от:

 • работодателите в публичния сектор – от 4.05.2023г.
 • работодатели в частния сектор с 250 и повече работници или служители – от 4.05.2023 г.
 • работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители - от 17.02.2023 г.

Обучението е насочено към всички, които искат:

 • да придобият общи познания, специфична информация и практически насоки за прилагането на Закона;
 • да преминат през тест и да получат сертификат за проведено обучение и придобита компетентност;
 • да получат практически насоки с разработени мострени документи и процедури за внедряването на изискванията на Закона в организацията;
 • да научават своевременно за всички актуални новости, промени и добри практики свързани с прилагането на Закона!

Обучението предоставя подробна информация на достъпен и разбираем език, както и включва редица практически примери и обяснения.

Към обучението са включени материали и документи за свяляне и директно приложение.

Обучението е изцяло в онлайн формат и може да бъде достъпване по всяко време и от всяко място посредством обучителната платформа на ВИФИ България.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 • Същност  и цел  на новия регулационен режим –подаване на сигнали за нередности от физически лица.

 •  Кои лица имат качеството на задължени субекти и от кога Законът следва да се прилага от тях?

 •  Влизане в сила и задължение за ефективно прилагане на ЗЗЛПСПОИН.

 •  За какви нарушения могат да се подават сигнали съгласно Новия закон.

 •  Кои нарушения са изключени от приложното поле на Закона.

 •  Кои субекти могат да имат качеството на „сигнализиращи лица“ (“whistleblowers”)?

 •  Кои субекти имат качеството на свързани със сигнализатора лица и защо Законът предоставя защита и на този кръг лица?

 •  Забрана за извършване на ответни действия и конкретни мерки за подкрепа, които се предоставят по отношение на сигнализиращите лица.

 •  Засегнато лице. Защита на засегнато лице. Право на справедлив процес и изслушване.

 •  Видовете канали, чрез които може да бъде подаден сигнал за нередност.

 •  Какви са конкретните действия, които следва да бъдат изпълнени от Работодателите- задължени лица по смисъла на чл. 12 от Закона.

 •  Вътрешен ход на процедурата по приемане и разглеждане на сигнали.

 • Административна отговорност за Работодателите при неизпълнение на изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация.
 • Темплейт на документи за практически прилагане на Закона!

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата на обучението от 20 учебни часа е разпределена и по следните ключови теми, на базата на които участниците преминават и заключителен тест, за да получат Удостоверение за преминато обучение и придобита квалификация.

ИЗПИТ И СЕРТИФИКАТ

Изпитът за придобиване на сертификат се провежда под формата на тест от ВИФИ България в дигиталната платформа на ВИФИ България.

Сертификатът се издава поименно от ВИФИ България и се предоставя на всеки, който е преминал успешно обучението и изпита.

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.