Курсове

разгледайте нашия каталог с курсове, които предлагаме

Обучение за Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения- ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Практически и приложими познания за ЗЗЛПСПОИН
Начин на провеждане: Присъствен тренинг
Продължителност: 4 часа, 13.00-17.00ч.
Място на провеждане ВИФИ България тренинг център
Дати на провеждане: 14.11.2023г., 13.00-17.00ч.
Цена за участие:120,00 лв
Описание

С приемането на ЗЗЛПСПОИН се въвеждат редица изисквания на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото, известна също като Whistleblower Directive. Целта на закона е да се осигури защита на онези лица, които подават сигнали за нередности.

Законът е задължителен за прилагане от:

 • работодателите в публичния сектор – от 4.05.2023г.
 • работодатели в частния сектор с 250 и повече работници или служители – от 4.05.2023 г.
 • работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители - от 17.02.2023 г.

Освен изцяло дигиталния продукт, който ВИФИ България предлага в своята обучителна платформа, имате възможност да се включите и в присъствено обучение на 14.11.2023г. с водещи експерти от областта, с възможност за придобиване на практически знания и обсъждане на възможни казуси и специфики в прилагането на „Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“- ЗЗЛПСПОИН.

Присъственото обучението е насочено към всички, които искат:

 • да придобият общи познания, специфична информация и практически насоки за прилагането на Закона;
 • да зададат конкретни въпроси свързани с прилагането на ЗЗЛПСПОИН;
 • да получат практически насоки за внедряването на изискванията на Закона в организацията;
 • да научават своевременно за всички актуални новости, промени и добри практики свързани с прилагането на Закона!

Цел на обучението е придобиване на познания и практически насоки относно същността, правата, задълженията и прилагането на новия закон, както и запознаване със Системата за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения!

Обучението предоставя подробна информация от експерти на достъпен и разбираем език, както и включва редица практически примери и обяснения.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 • Тема 1. Представяне на „ Модел на Системата за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения”, водещ: проф. д.т.н. Веселин Целков - член на Комисията за защита на личните данни

 • Тема 2. „Ролята на външния консултант“, водещ: адвокат Валентин Савов

 • Тема 3. „ Правна уредба на каналите от Системата за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения”, водещ: д-р Зора Генчева

 • Тема 4. „Вътрешен канал. Как може да е полезен. Вътрешния канал и мястото му в ESG и предизвикателствата пред въвеждането му. Възможни решения“, водещ: Калин Славов

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Обучението е присъствено с продължителност от 4ч. от 13.00-17.00ч.!

 

ОБУЧИТЕЛИ

 

Image

проф. Веселин Целков

Проф. Веселин Целков е член на Комисията за защита на личните данни за втори мандат. Представител е на Комисията в надзорни органи и работни групи в областта на защитата на личните данни към Европейската комисия и Съвета на ЕС - Координационната група за надзор на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Съвместния надзорен орган „Митници“, Координационната група за надзор на Митническата информационна система и Международната група за защита на данните в телекомуникациите.

Image

адв. Валентин Савов

Адв. Валентин Савов е адвокат с повече от 17 години адвокатски опит в областта на административното и финансово право и регулациите.

Партньор в TPA - водещa консултантскa компания в областта на данъците и одита в Централна и Югоизточна Европа. 

Image

Зора Генчева

Д-р. Зора Генчева (доктор по обществени комуникации и информационни науки) е член на Комисията за защита от дискриминация с повече от двадесет годишен опит в защита правата на човека и анализ на системата за защита от дискриминация.

Притежава знания и дългогодишен опит  в областта на защитата на личните данни  и функционирането на информационната система в разнородни по дейност - административни държавни и корпоративни структури.  

 

Image

Калин Славов

Калин Славов е с юридическо образование, магистърски степени по Бизнес администрация и Международно и европейско право.

Изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“, асистент по данъчно и финансово право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Експерт в областта на антикорупция на Съвета на Европа. Лектор в Института по публична администрация. Основни сфери на дейност са свързани с изграждане на капацитет и устойчиво развитие на публични институции, антикорупционна експертиза и анализ.

 

 

 

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.