Курсове

разгледайте нашия каталог с курсове, които предлагаме

Писане за бизнес цели

Да пишем професионално!
С курса "Писане за бизнес цели (на английски език)" ще подобрите уменията си за създаване на ясни и убедителни текстове на английски език в бизнес среда (имейли, меморандуми, доклади, бизнес писма).
Цена за участие:180,00 лв
Описание

Курсът "Писане за бизнес цели" ще ви помогне да:

 • анализирате по-добре комуникативните ситуации, в които ви се налага да пишете на работното място;
 • адаптирате вашите послания спрямо аудиторията, към която са насочени;
 • бъдете по-убедителни при съставянето на различни документи за професионални цели.

 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Тренингът "Писане за бизнес цели" има две ключови задачи: да запознае участниците с основните принципи на писането за професионални цели и да развие техните умения в областта на планирането, съставянето и редактирането на бизнес кореспонденция и документация (бизнес писма, меморандуми, доклади и др.)на български и английски език.

Курсът поставя акцент върху различни стратегии за писане на съдържателни, ясни и добре оформени документи, които допринасят за ефективното постигане на поставените бизнес цели. Специално внимание се обръща на техники за уместното използване на различни формати с оглед изготвяне на убедителна и въздействаща писмена бизнес кореспонденция.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • За всички, които са в интензивен комуникативен контакт с хора, както в работната, така и в личната среда
 • Особено подходящ за всички, които имат основна задача да ръководят, да убеждават и да вдъхновяват
 • Ръководни кадри, мениджъри, продуктови мениджъри, в сферата на маркетинга, продажбите, правото, туризъм, здравен сектор
 • За всички, които се подготвят за старт в професионалната кариера (напр. студенти) или за промяна или преориентиране в работната атмосфера, професионалната насоченост

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Запознаване с понятието „писане за професионални цели”
 • Основни принципи на съставянето на ясни и убедителни бизнес текстове
 • Цели и целева аудитория
 • Съдържание, структура и формат
 • Основни жанрове на писането за професионални цели
 • Бизнес писма (видове, формат)
 • Меморандуми (видове, формат)
 • E-mail кореспонденция в професионален контекст
 • Проектни предложения
 • Доклади (видове, формат)
 • Съобщения за пресата
 • Промоционални материали
 • Стратегии за съставяне на текстове с негативно съдържание

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

3 сесии с продължителност от 2 часа! Сесиите са разпределени в 3 дни през една седмица всеки.

Тренингът се провежда изцяло онлайн посредством онлайн платформата на ВИФИ България www.e-wifi.bg
Тренингът включва онлайн тренинг, както и редица тестове и упражнения, до които всеки регистрирал се участник получава достъп.

Image

Лика Пищалова

Лика Пищалова е асистент в катедра „Англицистика и американистика“, СУ „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са в областта на теорията и практиката на превода, лингвистичната антропология, и контрастивната реторика. Извън академичната среда Лика има дългогодишна практика в разработването и провеждането на базирани на потребностите корпоративни обучения по специализиран английски език с фокус върху писмената комуникация за професионални цели. В портфолиото й фигурират известни компании в енергетиката, застрахователния сектор и ИТ индустрията.

Наред с преподавателската си дейност, Лика Пищалова е сертифициран езиков одитор с повече от 15 години опит в идентифицирането на чуждоезиковите потребности в държавните институции и частния сектор и изготвянето на стратегии за ефективното управление на езиковите ресурси в бизнес среда.

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.