Training Needs Analysis

About us

Анализът на нуждите от обучения се извършва на няколко нива:

  • Индивидуални нужди
  • Нуждите отделните департаменти в компанията
  • Нуждите на компанията

Анализът включва и допълнителни източници на информация като например годишното проучване за нагласите на персонала и годишния план за развитие и др.

Съобразени и с различните методи за обучение и се подбира най-подходящият метод според личността на отделните служители и конкретната ситуацията. Служителите могат да извършват няколко дейности, за да отговорят на една нужда от развитие.

При съгласуване на подхода за развитие се установява баланс между:

  • Индивидуални предпочитания за методи, които най-добре отговарят на служителя, напр. ако служителя не усвоя добре материал чрез формални курсове, може да се предпочете подход, основан на опита.
  • Практически съображения за това колко бързо е необходимо развитие, разходи, оперативни ограничения и т.н.
  • Необходимостта от развитие на служителите в компанията да бъде рентабилна, навременна и свързана с бизнеса.

Предлагат се различни обучителни форми за развитие на служителите:

  • Обучения с откъсване от работа или
  • Обучения без откъсване от работата

ВИФИ България създава цялостна концепция и предлага конкретни стъпки и мерки за обучението на персонала!

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

  • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

  • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.