Екипна медиация

About us

Екипната медиация представлява процес на медиация в екипна среда, чиято цел е чрез професионален външен подход на медиатор да бъдат разглеждани и разрешавани различни ситуации на комуникация между членовете на екипа.

В този процес могат да бъдат разглеждани ситуации на:

  • Ключови проекти и взаимодействие и комуникация в тях
  • Конфликти
  • Разрешаване на казуси от различни гледни точки.

Чрез Екипната медиация се търсят практически решения, с които всички участници в процеса са удовлетворени.

Процесът на Екипна медиация подпомага изчистването на излишни противоречия между членовете на екипа по конкретни въпроси, а с това и спестяване на ресурси свързани с енергия, време и средства на екипа.

ПРОВЕЖДАНЕ И МЕТОДОЛОГИЯ

Екипната медиация се провежда в рамките на групови и индивидуални сесии с представители на екипа. Всяка от сесиите завършва с обобщаване на обсъдените теми, както и стимулирането на пълноценна комуникация между участващите страни.

Предлагаме следния подход в организирането на Екипната медиация:

  1. Провеждане на индивидуални тестове/ въпросници с цел изграждане на личностни профили на база свързани с индивидуални стилове на комуникация и екипност.
  2. Организиране на присъствена сесия, в която посредством медиация се извеждат пресечните точки в екипната комуникация, както и тези точки, които могат да бъдат критични за протичането на успешна комуникация и екипна работа.
  3. Даване на индивидуална и групова обратна връзка, както и препоръки, свързани със преодоляването на критичните моменти от комуникацията в екипа. Препоръки за развиване на умения за показване на разбиране и осъществяване на пълноценна комуникация
  4. Предложение за последващи индивидуални срещи с всеки от екипа, които да подпомагат развитието в личен и в професионален план

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

  • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

  • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.