Анализ на потенциала

About us

Анализът на потенциала извежда индивидуалните силни страни и възможности за развитие на Вашите служители. С помощта на научно обосновани психологически тестови методи се съставя един детайлен профил на наклонностите, личността, интересите, както и на квалификациите на кандидатите.

ОСНОВНИ КРИТЕРИИ

 • Обективни, прозрачни психологически тестови методи
 • Методът не може да бъде манипулиран от кандидатите
 • Насочен към изискванията на икономиката
 • 18 години практическо приложение
 • Отлично отношение цена-резултати

ПОЛЗИ ЗА КОМПАНИЯТА

 • Оптимално използване на човешките ресурси
 • Намаляване на грешните решения при избора на персонал
 • Методически смислено приложение на образователните и квалификационните мерки
 • Систематично поощряване на ръководните кадри
 • Повишаване на удовлетвореността и резултатността на служителите

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Анализ на силните страни/потенциала за развитие
 • Оценка на структурата на личността
 • Определяне на интересите
 • Определяне на потенциала за развитие
 • Сравнение на способностите съответно на негативите с профила на позицията

ПРОТИЧАНЕ НА АНАЛИЗА

 • Общо съставяне на профил на позицията заедно с компанията
 • Интензивни разговори и тестове с кандидатите
 • Обратна връзка от компанията относно резултатите от тестовете
 • Съставяне на експертиза, която съдържа информация относно профила на способностите, личностния профил и профила на развитие на кандидатите

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.