Коучинг

About us

Коучингът има за цел да подкрепи и подпомогне служители от компанията от различни нива и с различни дейности  в изпълнението на проекти, както и да развие мотивацията им за работа в екип, работа с конкретно поставени задачи. Преди всичко това се отнася за областите:

 • Навременно разпознаване на шансовете и рисковете
 • Преодоляване на лични бариери
 • Уверено взимане на решения
 • Правилни действия ориентирани към бъдещето
 • Постоянно развитие

Коучингът е партньорско, целево и ситуативно ориентирано “придружаване” в изпълнението на ежедневната работа с ясно дефинирани времеви рамки. Чрез коучинг служителите усвояват новопридобите знания и имат възможността да получат ценни съвети и насоки за ежедневната си работа.

Коучингът подпомага в процесите на промяна, в процесите на делегиране и целеполагане и представлява едно оптимално допълнение към отношението на мениджъра ориентирано към развитието на служителите. Разликата между коучинг и консултиране в този смисъл се състои преди всичко в ролята на коучъра, който не взима позицията на експерт или лидер за решаването на един определен проблем, а на човек, който подкрепя коучвания в самостоятелното и отговорно решение.

ВИФИ България предлага коучинг в различни направления:

 • Бизнес коучинг
 • Коучинг персонално развитие
 • Work-life Balance коучинг
 • Ментален коучинг

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.