Инструменти за Анализ и самоанализ

About us

СТРУКТОГРАМ- Биоструктурен Анализ

Структограм е метод за Самоанализ, който помага на отделния човек да постигне успех, а на екипа - да подобри съвместната си работа и резултатите!

Опознаване на структурата на собствената личност

Научно доказано е, че всичко, което хората правят или не, мислят и чувстват,

се управлява от мозъка. Следователно всички по-важни характерни особености на личността зависят от индивидуалната структура на мозъка.

Днес тези познания са събрани в така наречения биоструктурен анализ и това ги прави практически приложими: за самоанализ, за анализ на други хора, колеги и клиенти – напоследък дори и за цели корпоративни структури, за различни продукти и услуги.

“Триединният” мозък

Американският учен проф.д-р. Пол Д. МакЛийн доказва, че човешкият мозък се състои от три части, които са с различна еволюционна възраст и изпълняват различни функции. Доминирането на трите области е строго специфично за всеки индивид и спомага за формирането на характерните особености на неговата личност.

Мозъчният ствол е първият и най-стар мозък.

Той използва опита на миналото, помага за самосъхранението, реагира по навик и инстинкт.

Междинният мозък използва настоящето, момента, помага за самоутвърждаването, реагира спонтанно, направляван от емоциите.

Големият мозък, най-младият мозък, използва способността за планиране на бъдещето, помага на самосъзнанието, реагира  изключително рационално в абстрактни ситуации и логически връзки.

Въпреки че са различни, трите области от мозъка работят заедно, тяхната йерархия, а също така и силата на влияние върху поведението е много различна за всеки индивид и ни дава ключа към личността.

Някои хора могат по-лесно да се наложат, тъй като чрез внимателно слушане и разбиране и изключително “човешко” комуникиране не позволяват да се появят търкания. Други - благодарение на своята динамична ангажираност, решителност и талант за импровизация - могат да увличат другите,а трети пък постигат успехи с това, че са убедителни благодарение на своя ясен и задълбочен анализ и логическо структуриране на своите аргументи.

Предлагат се различни обучителни форми за развитие на служителите:

 • Обучения с откъсване от работа или
 • Обучения без откъсване от работата

ВИФИ България създава цялостна концепция и предлага конкретни стъпки и мерки за обучението на персонала!

ОТ STRUCTOGRAM:

 • ще научите повече за себе си
 • ще можете да използвате целенасочено силните си страни и ще разпознавате шансовете за успех
 • ще отчитате недостатъците си по-съзнателно
 • ще разбирате по-добре другите хора

Методът STRUCTOGRAM се използва:

 • в сферата на  човешките ресурси
 • подготовка на ръководни специалисти
 • ефективна работа в екип
 • програма за развитие на служителите
 • планиране на кариерата
 • в сферата на дистрибуцията
 • лична продажба
 • телефонни услуги и консултации
 • продуктово обучение
 • в сферата на маркетинга
 • анализ на целеви групи
 • рекламни кампании
 • стратегии за марките

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.