Курсове

разгледайте нашия каталог с курсове, които предлагаме

Управление на конфликти

Управление на конфликти
Начин на провеждане: Присъствен
Продължителност: 1 ден
Дати на провеждане: предстоят нови дати
от 09.00 - 17.00ч.
Цена за участие:180,00 лв
Описание

Уменията за управление на конфликти не могат да бъдат усвоени чрез пасивно слушане от място в публиката по време на семинар. Инструментите и техниките за управление на конфликтни ситуации се усъвършенстват чрез практическо приложение и взаимодействие с останалите участници по време на тренинг и след него.

Програмата "Управление на конфликти" прилага широк спектър интердисциплинарни учебни методи, които чрез интерактивни сценарии и симулации активно ангажират участниците в упражнения и взаимодействия, от които впоследствие да извлекат практически ползи и умения. По този начин посредством методите на „учене чрез преживяване“, участниците се превръщат в динамичен елемент от процеса, а не пасивни консуматори на информация от екрана.

Дизайнът на сесиите е интерактивен и съобразен с контекста на управлението на конфликти, а всяка сесия е структурирана така, че участниците да останат истински впечатлени от програмата и процеса на развитие.

Съдържанието се базира на някои от най-актуалните достижения на науката в областта, като подходът на водещия е интердисциплинарен и задължително с хумор и усмивка.

Тренинг програмата се фокусира върху разбирането на фундаменталните етапи и ситуации при управлението на конфликти и развиване на практически умения за ефективно отстояване на интереси и постигане на високи цели в конкурентна среда.

Задълбочено се разглежда овладяването на различните преговорни стилове, стратегически и тактически подходи, създаването на карта на интересите и управление на процеса.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

 • Разбиране на психологията и вътрешните процеси в конфликта
 • Управление на фокуса чрез въпроси
 • Овладяване на напрежението и справяне със съпротивите
 • Упражняване и развиване на умения за адаптиране по време на конфликти и постигане на високи резултати
 • Постигане на win-win ситуации и поддържане на позитивни отношения
 • Използване на психологически и логически техники за планиране и изпълнение на преговорната стратегия
 • Идентифициране на силни и слаби страни в преговорите
 • Идентифициране и разбиране на етапите на конфликта и съответните инструменти
 • Обективни и субективни фактори за изграждане на доверие
 • Практически методи от областта на Трансакционния анализ за установяване на конструктивен диалог

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Конфликти – причини и въздействие
 • Стилове и стратегии за справяне с конфликти
 • Win – Win стратегия
 • Успешна комуникация в организацията
 • Етапи на конфликта
 • Управление на конфликти при работа с колеги и сътрудници
 • Ролята на доверието в управлението на конфликти

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ден

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Тренинг център на WIFI България

Image

Александър Балабанов

Корпоративен треньор, автор, лектор и водещ на събития както в България, така и в цяла Европа. Специализирал е в международни програми за обучители и бизнес треньори в Унгария, Кипър, Румъния, Великобритания и Португалия, както и ежегодни международни проекти и форуми.

В работата си следва интердисциплинарен подход, който разглежда най-актуалните достижения както в бизнес практиката, така и в научния свят.

Тренинг моделът, който прилага е интерактивен и се изгражда върху въвличането и ангажирането на аудиторията в процеса, за разлика от инертното консумиране на информация. Така посредством „учене чрез преживяване“ участниците се превръщат в активен и динамичен елемент от процеса, а не просто пасивен зрител. Този подход гарантира дълготрайни и устойчиви резултати, като създава и една стимулираща и приятна учебна среда.

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.