Направи запитване

Oбучение за обучители

train-the-trainers
Предаването на знание е процес, който се учи и участниците в Обучението за обучители преминават през този обучителен процес, развивайки способността да предават на другите своя опит и ноу-хау знания.