Курсове

разгледайте нашия каталог с курсове, които предлагаме

На върха в продажбите

В света на продажбите движеща и нова революционна идея е тази за преминаването на клиентски ориентираните продажби към управление на отношенията с клиентите. Предизвикателство за успелите служители на компанията е да отговорят на тази тенденция, както и да я обогатят с допълнителни знания и умения.
Описание

Обучението „На върха в продажбите” е част от серията обучения на тема Продажби, насочено към клиентски ориентираното поведение. 

Поради огромния брой продукти и услуги, които се предлагат днес на пазара продажбите стават все по-трудни. Днес вече няколко заучени реплики не са достатъчни за убеждаване на клиента. Продажбите вече означават оптимално комуникиране с клиента. Чак когато продавачът е спечелил доверието на клиента, той е готов да проведе търговски разговор с него. В центъра на този разговор е необходимо да стои клиентът, а не продуктът. Всеки клиент желае да постигне определена цел чрез своята инвестиция в продукти или услуги – така продуктът или услугата се превръща в средство за постигане на целта. По-нататък за продавача е важно да проведе структуриран разговор с клиента, за да успее заедно с клиента да достигне до позитивно решение.

 

Тази философия за клиентски ориентираното поведение се простира като червена нишка върху целия семинар „На върха в продажбите” чрез основните точки:

 • Външни продажби
 • Продажби в магазин
 • Продажби по телефона
 • Техническо обслужване на клиенти

предлагани през призмата на ключовите и основни за продажбите закони:


Комуникация
Психология на продажбите
Стъпки при продажбите
Поведение в трудни ситуации
Развитие на личността
Маркетинг
CRM – Customer Relationship Management

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

• Ново качество в клиентските отношения
• Засилена идентификация с продукта съответно с предлаганата услуга
• Поощряване на чувството за самооценка, на способността за вживяване в чужди ситуации и на уменията за продажби
• Ефикасно планиране и организиране при водене на разговори (подготовка за разговор, собствен мениджмънт, събиране на информация)
• Успешно провеждане на разговори в сферата на продажбите (стимулиране на потребностите, аргументиране на продажбите, правилен подход при възражения, допълнителни продажби)
• Анализ и обработка на разговорите при продажби (изготвяне на система за контрол, обработка на рекламации, систематизирана връзка с клиента)

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО

 • Търговци, мениджъри продажби, консултант продавач
 • Всички ангажирани с процеса на продажба

Обучението цели предаването основите на мениджмънта на отношения, на базата на клиентски-ориентираните продажби: клиентът е в центъра на внимание на всички дейности в продажбите, неговата удовлетвореност е гаранция за дългосрочно партньорство.

ОБУЧЕНИЕТО ПРЕДЛАГА

 •  Актуални познания в областта на продажбите, комуникацията и развитието на личността
 • Самоорганизация и стратегическо планиране на успехите
 • Успешно и конструктивно водене на разговори в сферата на продажбите, трениране на професионални стратегии за въпроси, клиентски ориентирано отношение при рекламации
 • Психология на продажбите за ефикасното обслужване на клиентите

СЪДЪРЖАНИЕ

Модул 1: Продавачът като мениджър на отношенията

 • Основи на клиентски ориентираните продажби
 • Мотиви за купуване
 • Потребности на клиента
 • Управление на отношенията с клиенти
 • Основи на маркетинга
 • Комуникация: Комуникационни техники, Език на тялото, Среда на отношенията

Модул 2: Правилното водене на разговори- верният път към успешно завършване на сделката

 • Основните 6 стъпки в продажбите: Знания за клиентите, Подготовка, Възстановяване на отношението към клиента
  Успешен завършек, Допълнителни продажби, Услуги след продажбите (контролинг)
 • Справяне с възражения и тактическо водене на разговори

Модул 3: Успешни продажби- дори и в трудни ситуации по време на разговор

 • Справяне с рекламации и конфликти
 • Развитие на личността
 • Основи на психологията на продажбите

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Обучението се състои от 3 модула, всеки от които с продължителност от 2 дни, !

Обучението се провежда присъствено и онлайн!

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.