Европейски квалифициран Мениджър

About us

Сертификатът за Европейски квалифициран мениджър е международно признат персонален сертификат според изискванията за ÖNORM EN ISO 17024 и може да бъде придобит самостоятелно или като част  е част от Академия за лидери, състояща се от 5 Модула.

Съдържанието на всеки от модулите от Академията е пряко засегнато в сертифициращия изпит.

За придобиване на сертификата се изисква преминаване на изпит, за който е необходима:

  • Предварителна регистрация за изпита за сертифициране
  • Възможност за избор тест за съдържанието на всички модули
  • Подготовка и представяне на писмена работа по специално подбрана тема

Разработване на казус на място:

  • Представяне на разработен казус по проекта пред комисия за изпит
  • Разговор с професионалист с компетентност с QEC профил

След успешното полагане на изпита, участниците могат да получат сертификат Qualified European Manager QEC в съответствие с EN ISO / IEC 17024 акредитиран и сертифициращ орган WIFI.

Сертификатът е валиден за три години. За презаверяването WIFI предлага подходящи опреснителни курсове.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ОЩЕ ДНЕС

Желаете да развиете умения в екипа си?

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

  • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

  • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.