Европейски квалифициран Мениджър

About us

Сертификатът за Европейски квалифициран мениджър е международно признат персонален сертификат според изискванията за ÖNORM EN ISO 17024 и може да бъде придобит самостоятелно или като част  е част от Академия за лидери, състояща се от 5 Модула.

Съдържанието на всеки от модулите от Академията е пряко засегнато в сертифициращия изпит.

За придобиване на сертификата се изисква преминаване на изпит, за който е необходима:

 • Предварителна регистрация за изпита за сертифициране
 • Възможност за избор тест за съдържанието на всички модули
 • Подготовка и представяне на писмена работа по специално подбрана тема

Разработване на казус на място:

 • Представяне на разработен казус по проекта пред комисия за изпит
 • Разговор с професионалист с компетентност с QEC профил

След успешното полагане на изпита, участниците могат да получат сертификат Qualified European Manager QEC в съответствие с EN ISO / IEC 17024 акредитиран и сертифициращ орган WIFI.

Сертификатът е валиден за три години. За презаверяването WIFI предлага подходящи опреснителни курсове.

Предимства и причини да сертифицирате Вас и Вашия персонал

Достоверна и измерима информация за нивото на знания и умения у Вас и Вашия персонал

 • Възможност за по-добро планиране при Управление и развитие на персонала
 • Европейски признати сертификати
 • Гарантирани умения и  компетенции у служителите
 • Актуален Ноу-хау на служителите
 • В крак с модерни тенденции за сертифициране
 • Заявяване на (само)инициатива за повишаване качеството на уменията
 • По-добри кариерни възможности в различните браншове
 • Възможност за по-добро заплащане
 • Предимство спрямо конкуренцията

Стъпки за Вашето сертифициране

 1. Изберете желания от Вас сертификат и заявете желание за полагане на тест!
 2. Регистрирайте се според  желания тест/сертификат!
 3. Изберете дата според графика предложен от WIFI България!
 4. Упражнете и подoбрете придобитите знания online посредством нашата IT-„стая“ за упражнения!
 5. Заповядайте на тест!

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2022. Всички права запазени.